Kontaktuppgifter

Post riktas till:

Vårt Larsmo r.f. , Norra Larsmovägen 30, 68570 LARSMO
c/o Caroline Smedberg

eller till ordförande Åsa Björnvik, Björnviksvägen 49, 68560 Eugmo