Tips till föreningen

Har du förslag på något vi i föreningen kunde ordna, en intressant föreläsare, artist, eller ett evenemang?

Välkommen med ditt förslag!