Bli medlem!

För att bli medlem i Vårt Larsmo r.f. ber vi dig kontakta någon i styrelsen och meddela ditt intresse.
Medlemsavgiften är 10 euro/år.
Genom att bli medlem stöder du kulturarbetet i Larsmo. Medlemmarna kan få förtur vid anmälan till populära tillställningar och får årligen information om vad som planeras.