Styrelsen

Ordförande: Åsa Björnvik
Björnviksvägen 49, 68560 Eugmo

Tel. 050 5647991
bjornvik.asa@gmail.com

Sekreterare: Carola Löf
Tel: 044 2831002,
carolalof@gmail.com

Lillemor Andersson-Kanckos
Caroline Smedberg
Cathrine Stenberg

Ers.
Bernhard Bredbacka
Agneta Sandvik